جستجوی نشریات
جستجوی پیشرفته

سبد خرید
0 نشریه در سبد خرید شما وجود دارد
 
 


رديفگروه نشریهنام نشریهنویسندگانتاریخ نشرنوبت چاپقیمت به ریالخرید جزئیات
1 راه و روسازیبررسی عوامل ایجاد ترک‌های عمیق در کنار گذر کرمان و محور کرمان- جوپارسید عبدالرحیم ذوالانوار، حمید هاشم الحسینی، الهام کامیاباسفند 1395اول95000 خرید Details
2 مصالحتاثیر افزایش دمای عمل‌اوری بر فعالیت پوزولانهای طبیعیفهیمه فیرزویار، فاطمه جعفرپوراسفند 1395اول40000 خرید Details
3 فصلنامه جادهجاده 82مولفاناسفند 1395اول40000 خرید Details
4 فصلنامه جادهجاده 83مولفاناسفند 1395اول40000 خرید Details
5 معماری و طراحی محیطارائه راهکارهای تامین فضای نیمه‌باز خصوصی مناسب در ساختمان‌های مسکونی شهر تهرانغزال راهب، محیا نظری، زهرا غضنفریاسفند 1395اول85000 خرید Details
6 راه و روسازیارزیابی زمین‌شناختی (ژئولوژیکی)مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی و راهسازیمحمدرضا سلیمانی کرمانیاسفند 1395اول120000 خرید Details
7 مقررات ملی ساختمانمبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیرعامل)دفتر مقررات ملی ساختماناسفند 1395اول60000 خرید Details
8 مقررات ملی ساختمانمبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان هادفترامور مقررات ملی ساختماناسفند 1395اول100000 خرید Details
9 مقررات ملی ساختمانمبحث سوم مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)دفتر مقررات ملی ساختماناسفند 1395اول100000 خرید Details
10 مصالحبررسی خواص حرارتی ومکانیکی عایق حرارتی فله ای سبکدانه رس منبسط وارائه رهنمودهای کاربردیسهراب ویسه-مهناز مظلومیاسفند 1395دوم70000 خرید Details
11 بتنبررسی خواص بتن‌های حاوی پوزولانهای زئولیت و متاکائولنجعفر سبحانی، رحمت مدندوست، پوریا عاشوریبهمن 1395اول110000 خرید Details
12 راه و روسازیراهنمای طراحی، اجرا و نگهداری دیوار هدایت آب پلها (دیجیتالی)فواد کیلانه‌ئی، مسعود منتظری ثمیندی 1395اول25000 خرید Details
13 بتندستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی بتن غلتکی (دیجیتالی)زیر نظر کمیته ملی رویه های بتنیدی 1395اول15000 خرید Details
14 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 41 زمستان 1393-دی 1394اول40000 خرید Details
15 بتنعملکرد صفحات بتن مسلح شده با منسوج تحت بارهای خارج از صفحهمژده زرگران، نادر خواجه احمد عطاریآبان 1395اول35000 خرید Details
16 معماری و طراحی محیطضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی (ویرایش2-1378)کمیته تخصصیمهر 1395هشتم40000 خرید Details
17 شهرسازیالزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری (دستورالعمل مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس)پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشورمرداد 1396اول80000 خرید Details
18 راه و روسازیپهنه‌بندی سیلاب جاده‌ها ( مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)- دیجیتالیحسین صمدی بروجنیمرداد 1396اول25000 خرید Details
19 راه و روسازیپهنه‌بندی سیلاب جاده‌ها ( مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)حسین صمدی بروجنیمرداد 1396اول120000 خرید Details
20 مسکنمستندسازی مسکن مهر در پنج استان منتخب (دیجیتالی)الهام ضابطیان، سید نصرالدین الیاس زادهمرداد 1396اول30000 خرید Details
21 مسکنمستندسازی مسکن مهر در پنج استان منتخبالهام ضابطیان، سید نصرالدین الیاس زادهمرداد 1396اول140000 خرید Details
22 راه و روسازیاطلس هواشناسی - جاده‌ای بزرگراه‌های کشور (دیجیتالی)ابراهیم فتاحیمرداد 1396اول20000 خرید Details
23 راه و روسازیاطلس هواشناسی - جاده‌ای بزرگراه‌های کشورابراهیم فتاحیمرداد 1396اول100000 خرید Details
24 انرژی، آکوستیک و نورراهنمای نصب پنجره‌های ساختمانی از جنس یو‌پی‌وی‌سی (دیجیتالی)دکتر بهروز محمدکاری، دکتر مهدیه آبروشمرداد 1396اول20000 خرید Details
25 انرژی، آکوستیک و نورراهنمای نصب پنجره‌های ساختمانی از جنس یو‌پی‌وی‌سیدکتر بهروز محمدکاری، دکتر مهدیه آبروشمرداد 1396اول100000 خرید Details
26 مقررات ملی ساختمانمبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان)ویرایش سومدفتر مقررات ملی ساختمانتیر 1395چهارم80000 Details
27 فصلنامه بهینهفصلنامه بهینه شماره 4 جلد 6علی کاوهتیر 1395اول40000 خرید Details
28 معماری و طراحی محیطراهنمای کاربردی ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی-حرکتیندا رفیع زاده-مسعود قاسم زاده-مهران ماندگارتیر 1394اول90000 خرید Details
29 معماری و طراحی محیطراهنمای طراحی معماری ساختمانهای بلند مسکونیژاله طالبیخرداد 1394اول130000 خرید Details
30 ضوابط و آیین نامه هاآیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(2800)- ویرایش 4کمیته دائمی بازنگری آیین نامهاردیبهشت 1395یازدهم120000 خرید Details
31 انرژی، آکوستیک و نورمبانی آکوستیک در ساختمان هاپروین نصیریفروردین 1394دوم100000 خرید Details
32 سازه و ابنیه فنیارزیابی فناوریهای ساختمان به روش تولید صنعتی(سازه واجزای معماری)رسول احمدی-محمود فاطمی عقدا-فرهنگ فرحبدفروردین 1394سوم65000 خرید Details
33 سازه و ابنیه فنیبهسازی لرزه‌ای ستون‌های بتنی با استفاده از نوارهای پیش‌تنیده FRP (بررسی آزمایشگاهی)محمدرضا آرمات-کورش نصرالله‌زادهفروردین 1394دوم76000 خرید Details
34 مقررات ملی ساختمانمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان(مصالح وفراورده های ساختمانی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394چهارم75000 خرید Details
35 مقررات ملی ساختمانمبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی وپی سازی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هشتم40000 Details
36 مقررات ملی ساختمانمبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)دفتر امور مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول70000 Details
37 مقررات ملی ساختمانمبحث اول مقررات ملی ساختمان(تعاریف)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول30000 خرید Details
38 مقررات ملی ساختمانمبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های با مصالح ساختمانی)ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هفتم40000 Details
39 مقررات ملی ساختمانراهنمای مبحث نوزدهم (صرفه جویی درمصرف انرژی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول160000 خرید Details
40 مقررات ملی ساختمانراهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتیدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول140000 Details
41 مقررات ملی ساختمانراهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمهدفتر امور مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول65000 خرید Details
42 مقررات ملی ساختمانمبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای صنعتی ساختمان ها) ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هفتم55000 خرید Details
43 مقررات ملی ساختمانمبحث دهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های فولادی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394چهارم140000 خرید Details
44 ضوابط و آیین نامه هاقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(مصوب اسفند ماه 1374)معاونت مسکن وساختمانفروردین 1395دوازدهم60000 خرید Details
45 مقررات ملی ساختمانمبحث بیست ودوم مقررات ملی ساختمان(مراقبت ونگهداری ازساختمان ها)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395ششم40000 خرید Details
46 مقررات ملی ساختمانمبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395نهم45000 خرید Details
47 مقررات ملی ساختمانمبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395دوازدهم160000 خرید Details
48 مقررات ملی ساختمانمبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان)ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395هشتم60000 Details
49 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 46 بهار 1395-فروردین 1395اول40000 خرید Details
50 آتشرفتار کامپوزیت های اپوکسی ودال های بتن مسلح تقویت شده بانوارهای CFRPدربرابر آتش ومحافظت آنها به وسیله پوشش های معدنی ضد حریقبختیاری-تقی اکبریفروردین 1395اول120000 خرید Details
اندازه صفحه :    صفحه اول   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   صفحه آخر        صفحه :   1    از :   23   
  گروه   lblPopUpDetailsPubCategoryId

lblPopUpDetailsPubName

شابک:
lblPopUpDetailsISBN


نوع نشریه:
lblPopUpDetailsPubTypeName


تاریخ انتشار:
lblPopUpDetailsPubDate


تعداد صفحات:
lblPopUpDetailsNumberOfPages


نویسنده:
lblPopUpDetailsAuthorName


قطع کتاب:
lblPopUpDetailsBookSizeName


کد نشر:
lblPopUpDetailsPubCode


قیمت:
lblPopUpDetailsPubPrice   ریال   قیمت از :   سبز   ریال
 

  خلاصه خلاصه کتاب
توضیحات |
lblPopUpDetailsPubDesc

تعداد نشریه موجود      جلد
تعداد نشریه درخواستی