جستجوی نشریاترديف نام نشریه نویسندهجزئیات
1 ارائه راهکارهای تامین فضای نیمه‌باز خصوصی مناسب در ساختمان‌های مسکونی شهر تهرانغزال راهب، محیا نظری، زهرا غضنفری Details
اندازه صفحه :    صفحه اول   1   صفحه آخر        صفحه :   1    از :   1   
جزئیات
ناشر
نوع نشریه
قطع کتاب lblPopUpDetailsBookSizeId
نام نشریه lblPopUpDetailsPubName
نویسنده lblPopUpDetailsAuthorName
 
حذف
 
ناشر lblPopUpDeletePublisherId
نوع نشریه lblPopUpDeletePubTypeId
قطع کتاب lblPopUpDeleteBookSizeId
نام نشریه lblPopUpDeletePubName
نویسنده lblPopUpDeleteAuthorName
 
رکورد انتخاب شده حذف شود ؟
 
        
 
lblPopUpXUnderPressPublicationsUnderPressPublicationId lblPopUpXUnderPressPublicationId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPublisherId lblPopUpXPublisherId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPubTypeId lblPopUpXPubTypeId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPubName lblPopUpXPubName
lblPopUpXUnderPressPublicationsAuthorName lblPopUpXAuthorName
lblPopUpXUnderPressPublicationsBookSizeId lblPopUpXBookSizeId